Title: Vzdělávání žen v 19. století na území Rakouska- Uherska.
Other Titles: The Education of Women in the 19th Century on the Territory of the Austro- Hungarian Empire.
Authors: Stumpfová, Štěpánka
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Urban Martin, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33044
Keywords: ženy;dívky;vzdělání;základní-střední-vysokoškolské vzdělání;emancipace;škola;univerzita;gymnázium;lycea;soukromý ústav;učitelka.
Keywords in different language: woman;girl;ducation;primary-secondary-university-higher education;emancipation;school;univerzita;gymnasium;lycée;private institute;teacher.
Abstract: Bakalářská práce se zaměří na sledování vývoje žen jako nezbytného nástroje ženské emancipace v 19. století na území Rakouska-Uherska.V úvodní části bude sledován vývoj názorů na ženskou otázku. Druhá část bude věnována přehledu školství v habsburské monarchii od konce 18. století. Třetí části přibližuje, jakým způsobem ženy v monarchii pronikaly do středního vzdělání. Čtvrtá část se věnuje studiu žen na univerzitách.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis took a portrait of a comprehensive development in the field of female education in Austro-Hungarian Empire withing the 19th century period.The obligatory introduction is followed by the peroid interpretation, which was structured into three chapters.The second chapter described general development of the Habsburg monarchy field of education starting from the end of the 18th century.The third chapter sets out the entrance of women into the field of secondary education. The last fourth chapter is focused on female university studies (Cisleithania and Transleithania).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STUMPFOVA bakalarska prace.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Stumpfova - V.pdfPosudek vedoucího práce640,81 kBAdobe PDFView/Open
Stumpfova - O.pdfPosudek oponenta práce585,22 kBAdobe PDFView/Open
Stumpfova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce240 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.