Title: Postavení a role manželek amerických prezidentů v USA ve druhé polovině 20. století
Other Titles: Activity of American Presidents Wives in USA in the second half of the 20th Century
Authors: Bocskorová, Martina
Advisor: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33047
Keywords: první dáma usa;prezidentská kampaň;bílý dům;žena v politice;charitativní činost
Keywords in different language: the u.s. first lady;the presidential campaign;the white house;woman in politics;charity activity
Abstract: Již od vzniku prezidentského úřadu v USA se stala velmi významnou osobou i první dáma. Povinnosti ani úloha první dámy nejsou obsaženy v Ústavě, proto si je každá manželka prezidenta definovala převážně sama. V průběhu let přibývalo jejich aktivit, ale také vlivu. Zejména pak ve druhé polovině 20. století veřejnost od první dámy očekávala, že bude nejen tradiční hostitelkou v Bílém domě, ale že bude také reprezentovat USA ve světě a stane se vzorem pro americké ženy. Tato bakalářská práce se tedy zaměřuje na činnosti manželek amerických prezidentů ve druhé polovině 20. století. Je zde analyzována role prvních dam po boku amerických prezidentů, jejich účast na prezidentské kampani, následně jejich činnost v Bílém domě, charitativní činnost a případné úspěchy v různých oblastech vnitřní i zahraniční politiky USA.
Abstract in different language: Since the inception of the US presidency, the first lady has also become a very significant person. The duties and the role of the first lady are not included in the Constitution, so each wife of the president defines it moreless by herself. Over the years, their activities and influence have been increasing. Especially in the second half of the 20th century the public from the first lady expected not only to be a traditional hostess in the White House, but also to represent the United States in the world and become a pattern for American women. This bachelor thesis focuses on the activities of American Presidents' wives in the second half of the 20th century. It analyzes the role of the first ladies alongside US presidents, their participation in the presidential campaign, their activities in the White House, charity activities and possible successes in various areas of US domestic and foreign policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postaveni a role manzelek americkych prezidentu v USA ve druhe polovine 20. stoleti.pdfPlný text práce442,95 kBAdobe PDFView/Open
Bocskorova -V.pdfPosudek vedoucího práce617 kBAdobe PDFView/Open
Bocskorova - O.pdfPosudek oponenta práce977,23 kBAdobe PDFView/Open
Bocskorova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce253,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.