Title: Rozvoj italských městských států v období rané renesance. Řím, Benátky, Florencie v období quattrocenta.
Other Titles: The Development of Italian city-states during early Renaissance. Roma, Venice, Florence in quattrocento.
Authors: Hlaváčová, Kristýna
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33049
Keywords: itálie;renesance;kultura;politika;hospodářství;řím;benátky;florencie;papež;dóže;komparace
Keywords in different language: italy;renaissance;culture;politics;economy;rome;venice;florence;pope;doce;comparison
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvojem italských městských států v průběhu rané renesance. Popisuje události, které této éře předcházely a ovlivnily tak vývoj této éry. Definuje vnější a vnitří vlivy, které pomohly Evropě při politickém, hospodářském a kulturním rozvoji, zvláště pak prostředí Číny a islámských zemí. Popisuje dané územní celky, Florencii, Řím a Benátky v oblasti hospodářství, politiky a kultury. Následně komparuje informace, získané z hlubšího bádání literatury a pramenů. Srovnává tak vývoj a možné alternativní postupy při změny mocenské strategie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the development of Italian city states during the early Renaissance. It describes the events that preceded this period and influenced the development of this era. It defines the external and internal influences that helped Europe in political, economic and cultural development, especially in the environment of China and Islamic countries. Describes the respective territorial units, Florence, Rome and Venice in the field of economy, politics and culture. It then compares the information obtained from the research of literature and sources. It compares with developments and possible alternative approaches to changing the power strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Hlavacova.pdfPlný text práce994 kBAdobe PDFView/Open
Hlavacova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce618,24 kBAdobe PDFView/Open
Hlavacova - oponent.pdfPosudek oponenta práce635,67 kBAdobe PDFView/Open
Hlavacova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce219,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.