Title: Příklady používání katalogů nástrojů
Other Titles: Exercises and examples of use tool catalogues
Authors: Maršálek, Ondřej
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Šilhánek Karel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33058
Keywords: katalogy nástrojů;tvorba příkladů;řezné nástroje;břitové destičky;řezné podmínky;řezná rychlost;posuv;hloubka řezu;obrobek;materiál obrobku;materiál nástroje;technický výkres
Keywords in different language: tool catalogues;creation of examples;cutting tools;inserts;cutting conditions;cutting speed;feed rate;depth of cut;workpiece;workpiece material;cutting material;technical drawing
Abstract: Tato práce se zabývá tvorbou příkladů pro katalogy nástrojů. Příklady budou použity při výuce studentů pro pochopení principů a osvojení si práce s katalogy nástrojů od různých firem. Cílem příkladů je v katalogu najít vhodné nástroje a řezné podmínky pro výrobu konkrétních součástí.
Abstract in different language: This thesis deals with the creation of examples for tool catalogues. The examples will be used to teach students to understand the principles and to broaden skills of working with tool catalogues of different companies. The aim of the examples is to find appropriate tools and cutting conditions in the specific catalogue for the production of specific components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace _Marsalek Ondrej_Priklady pouzivani katalogu nastroju_2018.pdfPlný text práce61,95 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Marsalek.PDFPosudek oponenta práce313,61 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Marsalek.PDFPosudek vedoucího práce290,88 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Marsalek.PDFPrůběh obhajoby práce141,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.