Title: Ergonomická analýza vybraného pracoviště
Other Titles: Ergonomic analysis of selected workplace
Authors: Šambergerová, Štěpánka
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33061
Keywords: ergonomie;ergonomické metody;pracovní polohy;ergonomická analýza;snímek operace;postupový diagram;rula;checklist
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic methods;working position;ergonomic analysis;survey of the operation;proceeding diagram;rula;checklist
Abstract: Bakalářská práce obsahuje ergonomickou analýzu vybraného pracoviště. Pomocí aplikace několika ergonomických metod je stanovena rizikovost vybrané činnosti a jsou vytvořena nápravná opatření.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains an ergonomic analysis of the selected workplace. Using the application of several methods, riskiness of selected activity is determined and corrective actions are taken.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sambergerova Stepanka Ergonomicka analyza vybraneho pracoviste.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Sambergerova.PDFPosudek vedoucího práce279,78 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Sambergerova.PDFPosudek oponenta práce418,31 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Sambergerova.PDFPrůběh obhajoby práce160,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.