Název: Návrh technologie výroby přípravku pro montáž rozvodové sady
Další názvy: Design of the manufacturing process technology of tool for timing set assembly
Autoři: Michal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Oponent: Farský Jindřich, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33063
Klíčová slova: přípravek;rozvod motoru;technologičnost;výrobní postup
Klíčová slova v dalším jazyce: timing tool set;manufacturing process;technology of construction
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na výrobu přípravku pro autoservis. Jedná se o přípravek pro výměnu rozvodové sady na motoru Renault. Cílem je vyrobit nový přípravek a vylepšit stávající dostupnými metodami, co nejjednodušším způsobem, při zachování funkce a za nižších nákladů na výrobu. V práci je nejprve představena funkce přípravku. Dále práce seznamuje s výrobními stroji, popisuje postup reverzního inženýrství. Následně je zhodnocena technologičnost konstrukce, vytvořeny 3D modely, zvolen materiál a další důležité parametry. V poslední fázi je popsán návrh technologie výroby. Výsledky práce jsou zveřejněny v textu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the production of tool set for a car service. This tool set is for replacement timing belt, pulleys and water pump on the Renault engine. The aim of this bachelor thesis is to fabricate tool set, which will be simpler than the current one while maintaining function at lower production costs. In first part of the thesis, the functions of the tools set are explained. Further, the work presents machines that are available for use and also describes the reverse engineering procedure. Building modifications, 3D models, selected material and other parameters were chosen based on the technological design. The last part describes the layout of the production technology. The results of the thesis are published in the text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jan Michal.pdfPlný text práce7,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Michal.PDFPosudek vedoucího práce284,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP - Michal.PDFPosudek oponenta práce702,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Michal.PDFPrůběh obhajoby práce160,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33063

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.