Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBendl, Václav
dc.contributor.refereePokorná Václava, Ing.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:51Z-
dc.date.available2017-10-16
dc.date.available2019-03-15T10:24:51Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-25
dc.identifier76161
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33070
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na kontrolu kvality procesu v předvýrobní fázi chladícího a mrazícího nábytku ve společnosti Hauser s.r.o. Cílem je navrhnout fungující systém stálého zlepšování a odstranit chyby vznikající ve fázi předání požadavku na výrobu produktu.cs
dc.format42 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkontrolní listcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectprocescs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectpříprava výrobycs
dc.subjectnástroje řízení kvalitycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectquality cockpitcs
dc.subjectnástrojcs
dc.titleSystém vyhodnocení chyb v kontrolních listechcs
dc.title.alternativeChecklist failure measuring systemen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the quality control of the process in the pre-production phase of refrigeration and deep-freezing cabinets at company Hauser s.r.o. The aim is to design a functional system of continuous improvement and to eliminate the errors arising in stage of handing over the product request to the production.en
dc.subject.translatedchecklisten
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedsystemen
dc.subject.translatedproductionen
dc.subject.translatedproduction planningen
dc.subject.translatedquality toolsen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedquality cockpiten
dc.subject.translatedtoolen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vaclav Bendl_S17B0071K_System_vyhodnoceni_chyb_v_kontrolnich_listech_CLFMS.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Bendl.PDFPosudek oponenta práce350,44 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Bendl.PDFPosudek vedoucího práce253,51 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Bendl.PDFPrůběh obhajoby práce162,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.