Title: Systém vyhodnocení chyb v kontrolních listech
Other Titles: Checklist failure measuring system
Authors: Bendl, Václav
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pokorná Václava, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33070
Keywords: kontrolní list;kvalita;proces;systém;výroba;příprava výroby;nástroje řízení kvality;analýza;quality cockpit;nástroj
Keywords in different language: checklist;quality;process;system;production;production planning;quality tools;analysis;quality cockpit;tool
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrolu kvality procesu v předvýrobní fázi chladícího a mrazícího nábytku ve společnosti Hauser s.r.o. Cílem je navrhnout fungující systém stálého zlepšování a odstranit chyby vznikající ve fázi předání požadavku na výrobu produktu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the quality control of the process in the pre-production phase of refrigeration and deep-freezing cabinets at company Hauser s.r.o. The aim is to design a functional system of continuous improvement and to eliminate the errors arising in stage of handing over the product request to the production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vaclav Bendl_S17B0071K_System_vyhodnoceni_chyb_v_kontrolnich_listech_CLFMS.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Bendl.PDFPosudek oponenta práce350,44 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Bendl.PDFPosudek vedoucího práce253,51 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Bendl.PDFPrůběh obhajoby práce162,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.