Title: Zdravý životní styl jako prevence obezity u žáků na 2. stupni ZŠ Města Touškov
Other Titles: A Healthy Lifestyle as Obesity Prevention in 11-15 year-old Primary School Pupils in the Town of Město Touškov
Authors: Grejcarová, Kristýna
Advisor: Klimtová Václava, Mgr.
Referee: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33080
Keywords: zdravý životní styl;stravovací návyky;pitný režim;pohybová aktivita;obezita;spánek
Keywords in different language: healthy lifestyle;eating habits;water intake;sports activities;obesity;sleep
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zdravým životním stylem na vybrané základní škole ve Městě Touškově. Zaměřila jsem se na stravovací návyky, pravidelnou sportovní aktivitu, spánek a pitný režim žáků druhého stupně. Na základě dotazníkového šetření budou vyhodnoceny stravovací návyky, pitný režim, pohybová aktivita, trávení volného času.
Abstract in different language: This bachelor thesis looks into healthy lifestyles in the chosen primary school in the town of Město Touškov. It focuses on the eating habits, regular sports activities, sleep, and water intake of pupils from 11-15 years of age. Eating habits, water intake, sports activities, and leisure-time activities will be evaluated based on questionnaire research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grejcarova BP.pdfPlný text práce449,71 kBAdobe PDFView/Open
Grejcarova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,17 kBAdobe PDFView/Open
Grejcarova-oponent.pdfPosudek oponenta práce889,52 kBAdobe PDFView/Open
Grejcarova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce251,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.