Title: Transsexualita v adolescentním období
Other Titles: Transsexuality in the adolescent period
Authors: Zachová, Eva
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33109
Keywords: transsexualita;transvetitismus;adolescence;homosexualita;coming out
Keywords in different language: transsexuality;transvetitis;adolescence;homosexuality;coming out
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá transsexualitou v adolescentním období. V práci jsou definované termíny transsexualita, transvetitismus, adolescentí období. Práce pojednává o transsexualitě jako o celku. Součástí práce je kvalitativní výzkum.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with transsexuality in the adolescent period. In the thesis are defined the terms transsexuality, transvetitis, adolescent period. The thesis deals with transsexuality as a whole. Part of the thesis is qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zachova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Zachova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,12 kBAdobe PDFView/Open
Zachova-oponenet.pdfPosudek oponenta práce83 kBAdobe PDFView/Open
Zachova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce15,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.