Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoláček Stanislav, MgA. Mgr.
dc.contributor.authorCvoliga, Tereza
dc.contributor.refereeMašek Jan, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-9-10
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:12Z-
dc.date.available2016-12-9
dc.date.available2019-03-15T10:25:12Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-7-2
dc.identifier72845
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33118
dc.description.abstractVýstupem této diplomové práce je soubor devíti fotografických portrétů digitálně upravovaných pomocí grafického tabletu, Photoshopu a předpřipravených akvarelových maleb. Jedná se o portréty tzv. Bojovnic. Bojovnice jsou ženy z mého blízkého okolí, které v životě musely překonat nebo stále překonávají určité překážky. Smyslem této práce je poukázat na to, že každý jeden člověk si zaslouží respekt a úctu. Nikdy totiž nemůžeme vědět, co všechno už prožil a proč se chová tak, jak se chová. Samotné portréty jsou potom ukázkou toho, jak jsou tyto ženy okolím vnímány. Každý přidaný akvarel, každé písmeno a slovo mají v obraze svou důležitou roli. To je praktická část mé kvalifikační práce. Ta teoretická se zabývá vývojem fotografie, tím proč a kdy vznikl portrét, spojením právě fotografie s portrétem, až přes současný trend tzv. selfie. V této části se také můžeme dočíst o autorech, kteří mne svou prací inspirovali. V didaktické části jsou přítomny přípravy na výukové jednotky, kde jsem se snažila se žáky pracovat v jejich tvorbě s emocemi a symbolikou, což jsou i znaky této diplomové práce.cs
dc.format69 s., xvi s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotografiecs
dc.subjectportrétcs
dc.subjectmanipulovaná fotografiecs
dc.subjectbojovnicecs
dc.subjectakvarelcs
dc.subjectkolážcs
dc.subjectuměnícs
dc.titleManipulovaná fotografiecs
dc.title.alternativeThe manipulated photographyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe result of this thesis is a collection of nine photographic portraits digitally altered by a graphic tablet, Photoshop and prepared watercolor paintings. They are portraits of so called Fighter women. Fighter women are women in my vicinity who have had to or still must overcome obstacles. The purpose of this work is to point out that every single person deserves respect. We can never know what they have been through and why they are act the way they do. The portraits themselves are an illustration of how these women are perceived by others. Every added watercolor, every letter and every word have an important role in the image. That is the practical part of my qualification work. The theoretical part follows the development of photography, why and when portraits came into being, joining photography with portraits, all the way to the current phenomenon of selfie. In this part we can also read about authors whose work has inspired me. In the didactic part there are preparations for learning units, where I was trying to work with the students on their creation with emotions and symbolism, which also characterize this thesis.en
dc.subject.translatedphotographyen
dc.subject.translatedportraiten
dc.subject.translatedmanipulated photoen
dc.subject.translatedfighteren
dc.subject.translatedwatercoloren
dc.subject.translatedcollageen
dc.subject.translatedarten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcTerezaCvoliga-DP-manipulovana fotografie.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Cvoliga Tereza_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Cvoliga Tereza_O_Masek.pdfPosudek oponenta práce876,43 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Cvoliga Tereza_2018.pdfPrůběh obhajoby práce396,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.