Název: Zaměstnanecké benefity v podnikové praxi
Další názvy: Employee benefits in the company practice
Autoři: Sudová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Oponent: Tobiáš Jan, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33153
Klíčová slova: motivace;stimulace;angažovanost;benefit;výhoda;zaměstnanecké nefinanční benefity;zaměstnavatel.
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;stimulation;engagement;benefit;advantage;employee non-financial benefits;employer.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fungování zaměstnaneckých benefitů v podnikové praxi České republiky. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkající se řízení lidských zdrojů. Mezi tyto pojmy patří motivace, angažovanost, stimulace a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců. Dále je provedena charakteristika a klasifikace zaměstnaneckých benefitů a jejich systémů. V praktické části je zpracováno a vyhodnoceno dotazníkové šetření a pomocí statistických metod zjištění závislosti mezi využíváním konkrétních nefinančních benefitů a pohlavím respondentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyses how employee benefits are used in company practice in the Czech Republic. The theoretical part focuses on explaining terminology related to human resource management. These terms include motivation, engagement, stimulating and employee satisfaction. Furthermore, this part contains a description and classification of employee benefits and their systems. In the practical part, a questionnaire survey is evaluated, and statistical methods are used to find out whether there is a dependence of the use of specific non-financial benefits and the respondents' sex.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Lucie Sudova.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Sudova_VP.pdfPosudek vedoucího práce588,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Sudova_OP.pdfPosudek oponenta práce432,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Sudova.pdfPrůběh obhajoby práce80,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.