Title: Zaměstnanecké benefity v podnikové praxi
Other Titles: Employee benefits in the company practice
Authors: Sudová, Lucie
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Tobiáš Jan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33153
Keywords: motivace;stimulace;angažovanost;benefit;výhoda;zaměstnanecké nefinanční benefity;zaměstnavatel.
Keywords in different language: motivation;stimulation;engagement;benefit;advantage;employee non-financial benefits;employer.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fungování zaměstnaneckých benefitů v podnikové praxi České republiky. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkající se řízení lidských zdrojů. Mezi tyto pojmy patří motivace, angažovanost, stimulace a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců. Dále je provedena charakteristika a klasifikace zaměstnaneckých benefitů a jejich systémů. V praktické části je zpracováno a vyhodnoceno dotazníkové šetření a pomocí statistických metod zjištění závislosti mezi využíváním konkrétních nefinančních benefitů a pohlavím respondentů.
Abstract in different language: This thesis analyses how employee benefits are used in company practice in the Czech Republic. The theoretical part focuses on explaining terminology related to human resource management. These terms include motivation, engagement, stimulating and employee satisfaction. Furthermore, this part contains a description and classification of employee benefits and their systems. In the practical part, a questionnaire survey is evaluated, and statistical methods are used to find out whether there is a dependence of the use of specific non-financial benefits and the respondents' sex.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Lucie Sudova.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_Sudova_VP.pdfPosudek vedoucího práce588,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sudova_OP.pdfPosudek oponenta práce432,38 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sudova.pdfPrůběh obhajoby práce80,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.