Title: Komparace zdanění vybraných forem podnikání s využitím konkrétních příkladů
Other Titles: The comparison of taxation of selected forms of business utilizing specific examples
Authors: Šafrová, Dominika
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33154
Keywords: daně;daňová soustava;daňové zatížení;podnikání;formy podnikání
Keywords in different language: tax;tax system;tax burden;business;forms of business
Abstract: Bakalářská práce se zabývá komparací zdanění vybraných forem podnikání pomocí modelových příkladů. Na základě teoretických podkladů, které se zaměřují na charakteristiku daní, daňové soustavy České republiky, daní z příjmů, podnikání a forem podnikání, se uskutečnilo zdanění zvolených představitelů forem podnikání za podmínek pěti různých období. Dle zjištění z jednotlivých let se uskutečnila komparace daňového zatížení osoby samostatně výdělečně činné, společníků kapitálových společností a společníků osobních společností, která měla stanovit jaká forma podnikání je nejvýhodnější z daňového hlediska. Při výběru formy podnikání musí být zváženo mnoho aspektů a daňové zatížení patří mezi nejdůležitější.
Abstract in different language: Bachelor thesis focuses on the comparison of taxation of selected forms of business utilizing specific examples. According to the theoretical background which describes taxes, tax system of the Czech Republic, business and forms of business, the taxation of selected representatives of forms of business under the conditions of five different periods was realized. The comparison of taxation of the self-employed, partners of capital companies and partners of personal companies was based on findings from selected periods. Results of the comparison defined what form of business is most advantageous according to the tax burden. Many aspects need to be considered in the choice of legal form of business and the tax burden is one of the most important.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparace zdaneni vybranych forem podnikani s vyuzitim konkretnich prikladu - Safrova.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
BP_Safrova_OP.pdfPosudek oponenta práce621,5 kBAdobe PDFView/Open
BP_Safrova_VP.pdfPosudek vedoucího práce369,91 kBAdobe PDFView/Open
BP_Safrova.pdfPrůběh obhajoby práce104,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.