Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠafrová, Dominika
dc.contributor.refereeČerná Marie, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:25Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:25:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-20
dc.identifier75536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33154
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá komparací zdanění vybraných forem podnikání pomocí modelových příkladů. Na základě teoretických podkladů, které se zaměřují na charakteristiku daní, daňové soustavy České republiky, daní z příjmů, podnikání a forem podnikání, se uskutečnilo zdanění zvolených představitelů forem podnikání za podmínek pěti různých období. Dle zjištění z jednotlivých let se uskutečnila komparace daňového zatížení osoby samostatně výdělečně činné, společníků kapitálových společností a společníků osobních společností, která měla stanovit jaká forma podnikání je nejvýhodnější z daňového hlediska. Při výběru formy podnikání musí být zváženo mnoho aspektů a daňové zatížení patří mezi nejdůležitější.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaněcs
dc.subjectdaňová soustavacs
dc.subjectdaňové zatíženícs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectformy podnikánícs
dc.titleKomparace zdanění vybraných forem podnikání s využitím konkrétních příkladůcs
dc.title.alternativeThe comparison of taxation of selected forms of business utilizing specific examplesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis focuses on the comparison of taxation of selected forms of business utilizing specific examples. According to the theoretical background which describes taxes, tax system of the Czech Republic, business and forms of business, the taxation of selected representatives of forms of business under the conditions of five different periods was realized. The comparison of taxation of the self-employed, partners of capital companies and partners of personal companies was based on findings from selected periods. Results of the comparison defined what form of business is most advantageous according to the tax burden. Many aspects need to be considered in the choice of legal form of business and the tax burden is one of the most important.en
dc.subject.translatedtaxen
dc.subject.translatedtax systemen
dc.subject.translatedtax burdenen
dc.subject.translatedbusinessen
dc.subject.translatedforms of businessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparace zdaneni vybranych forem podnikani s vyuzitim konkretnich prikladu - Safrova.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
BP_Safrova_OP.pdfPosudek oponenta práce621,5 kBAdobe PDFView/Open
BP_Safrova_VP.pdfPosudek vedoucího práce369,91 kBAdobe PDFView/Open
BP_Safrova.pdfPrůběh obhajoby práce104,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.