Title: Analýza účetní závěrky a uzávěrky podniku
Other Titles: The analysis of finacial statements and closing books of the company
Authors: Viktorin, Tomáš
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33159
Keywords: účetní uzávěrka;účetní závěrka;finanční analýza;účetnictví
Keywords in different language: financial statements and closing books;financial analysis;accounting
Abstract: Bakalářská práce je založena na analýze účetní závěrky a uzávěrky společnosti Škoda Machine Tool a.s.. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány právní normy upravující účetnictví, účetní zásady, procesy účetní uzávěrky a účetní závěrky, metody finanční analýzy. V praktické části je nejprve charakterizována společnost, dále je proveden rozbor účetní uzávěrky a závěrky, poslední část je věnována finanční analýze. Závěr práce popisuje a zhodnocuje finanční situaci společnosti v letech 2012 až 2016.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is based on analysis of financial statements and closing books of company Škoda Machine Tool. Thesis is separated in theoretical and practical parts. In theoretical part are described legal standards governing accounting, accounting standards, functions and principles of accounting, processes conected to closing books and methods of financial analysis. There are characteristics of company in the first part, in next part there is analysis of financial statements and in last part is focused on financial analysis. The last part of the thesis describes and evluates financial situation of company in years from 2012 to 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_TomasViktorin.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
BP_Viktorin_VP.pdfPosudek vedoucího práce359,37 kBAdobe PDFView/Open
BP_Viktorin_OP.pdfPosudek oponenta práce506,45 kBAdobe PDFView/Open
BP_Viktorin.pdfPrůběh obhajoby práce137,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.