Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKratochvíl, Stanislav
dc.contributor.refereeNocar Josef, Ing.
dc.date.accepted2018-5-16
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:35Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:25:35Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-26
dc.identifier73826
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33173
dc.description.abstractZáměrem mé bakalářské práce je představení profese interního auditu v organizační složce státu a zdůraznění jeho role v moderním pojení. V souladu s nejnovějšími světovými trendy interní audit poskytuje ujištění o tom, že organizace si je vědoma rizik, kterým je vystavena a zvládá je. Činnost auditorů je výrazně spojena s veřejným zájmem, čemuž také odpovídá zvýšená úroveň její regulace. To přirozeně klade vysoké nároky na interní auditory při vstupu do profese a dále na udržování, prohlubování a rozšiřování znalostí po celou dobu poskytování auditorských služeb.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinterní audit ve státní správěcs
dc.subjectvnitřní kontrolní systémcs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectčeský institut interních auditorůcs
dc.subjectorganizační složky státucs
dc.subjectkatastrální úřad pro plzeňský krajcs
dc.titleInterní audit ve státní správěcs
dc.title.alternativeInternal auditing in the stateen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe intention of my bachelor work is the performance of the internal audit profession in the organizational unit of state and emphasize his role in the modern concept. In accordance with the latest trends in the world of internal audit provides assurance, that the organization is aware of the risks to which it is exposed to and manages them. The activity of the auditors is significantly associated with the public interest, which also corresponds to the increased level of its regulation. This naturally places high demands on internal auditors at the entry into the profession and further on maintaining, deepening and broadening of knowledge throughout the provision of audit services.en
dc.subject.translatedinternal auditing in state administrationen
dc.subject.translatedinternal control systemen
dc.subject.translatedrisk managementen
dc.subject.translatedczech institute of internal auditorsen
dc.subject.translatedorganizational units of stateen
dc.subject.translatedcadastral office for the region pilsenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU FPR_BP-2018_Stanislav Kratochvil.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvil ved. Barkova.pdfPosudek vedoucího práce665,87 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil op. Nocar.pdfPosudek oponenta práce514,74 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Kratochvil.pdfPrůběh obhajoby práce578,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.