Title: Pohybové aktivity v mateřské škole s vybranými pomůckami a náčiním
Other Titles: Physical activities with selected tools in kindergartens
Authors: Zacharová, Dominika
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33175
Keywords: pohybové aktivity;předškolní věk;rámcový vzdělávací program (rvp pv);cvičení s pomůckami
Keywords in different language: activities of motion;preschool age;framework educational programme for preschool education;exercises with tools
Abstract: Práce "Pohybové aktivity v mateřské škole s vybranými pomůckami a náčiním" se zaměřuje na tvorbu metodického materiálu, který má podporovat pohybové aktivity v mateřské škole. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí a to teoretickou a praktickou. V části teoretické je charakterizována osobnost dítěte předškolního věku, význam pohybu v předškolním věku, popis cvičební jednotky, bezpečnost při cvičení a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Část praktická obsahuje popis použitého nářadí a náčiní, zásobník vybraných cviků a tři cvičební jednotky, které jsou určené pro děti předškolního věku.
Abstract in different language: Target of bachelor work "Physical activities with selected tools in kindergartens" is focused on methodical material for moving activities in nursery school. It is divided into two main parts - theoretical and practical. In theoretical part is defined children personality in preschool age, value of moving in preschool age, the meaning of the game, description of the exercise unit, safety by the exercises and Framework educational programme for preschool education. The practical part contains tools description, stack of exercises and three exercise unit, that are designated for preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU_BAKA_ZACHAROVA_final.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Zacharova - V.pdfPosudek vedoucího práce135 kBAdobe PDFView/Open
Zacharova - O.pdfPosudek oponenta práce223,99 kBAdobe PDFView/Open
Zacharova.pdfPrůběh obhajoby práce59,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.