Title: Porovnání zrakových funkcí a koordinace horních končetin studentů Erasmu v Belgii a České republice
Other Titles: Comparison of vision function and coordination of upper limbs of Erasm students in the Belgium and Czech republic
Authors: Pelikán, Michal
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33177
Keywords: klíčová slova: stereopse;koordinační schopnosti;motorika;tělesná výchova;česká republika;belgie;erasmus;ranná dospělost
Keywords in different language: keywords: stereotest;coordination skills;move;physical education;czech republic;belgium;erasmus;early adulthood
Abstract: Bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou zrakové stereopse a koordinací horních končetin u studentů v Belgii a České republice. Pro účely zjištění zrakové stereopse (prostorového vidění) byl použit test "Titmus Fly Stereotest" a pro zjištění kvality koordinace horních končetin test "Vyhazování a chytání míčku v leže" (Měkota, Blahuš, 1983). Testování se zúčastnilo 68 studentů Erasmu z Belgie a 59 studentů vysoké školy z České republiky. Na základě vyhodnocení získaných dat jsme dospěli k následujícím závěrům. Získaná data byla vyhodnocena s cílem posoudit kvalitu stereopse a koordinaci horních končetin.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with comparative analysis of visual stereoscopy and coordination of upper limbs in students in Belgium and the Czech Republic. The "Titmus Fly Stereotest" test was used to determine the visual stereotype and to test the quality of upper limb coordination in the "Ejecting and Catching the Lying Ball" test (Měkota, Blahuš, 1983). In this research is 68 Erasmus students from Belgium and 59 university students from the Czech Republic. The obtained data were evaluated to assess the quality of stereopsis and the coordination of the upper limbs
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal Pelikan - Bakalarska prace 2018.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Pelikan Michal - VP.pdfPosudek vedoucího práce197,96 kBAdobe PDFView/Open
Pelikan Michal - OP.pdfPosudek oponenta práce194,96 kBAdobe PDFView/Open
Pelikan Michal.pdfPrůběh obhajoby práce82,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.