Title: Metodika nácviku plaveckých způsobů pro děti mladšího školního věku (videoprogram)
Other Titles: Methodics of swimming styles of children of young school age (video)
Authors: Metličková, Lenka
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33178
Keywords: znak;kraul;prsa;základní plavání;technika;mladší školní věk;metodická řada
Keywords in different language: backstroke;breakstroke;breaststroke;basic swimming;technics;young school age;methodics
Abstract: Bakalářská práce se zabývá popisem metodického výcviku základních plaveckých způsobů. Teoretická část práce obsahuje stručný popis věkového období, jak učit plavat, specifika vodního prostředí a seznámení s technikou plaveckých způsobů znak, kraul a prsa. V praktické části je možné zhlédnout video, kde je výuka znázorněna.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with description of a methodical training of basic swimming styles. Theoretical part contains a brief description of age period, how to teach swimming, specifics of an aquatic environment and introduction to swimming strokes techniques - backstroke, breakstroke and breaststroke. Practical part consists of a video where the teaching ways are depicted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Lenka Metlickova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Metlickova Lenka - VP.pdfPosudek vedoucího práce137,67 kBAdobe PDFView/Open
Metlickova Lenka - OP.pdfPosudek oponenta práce185,61 kBAdobe PDFView/Open
Metlickova Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce59,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.