Title: Komunistické elity - nomenklaturní systém jako jeden z principů vládnutí v komunistickém Československu
Other Titles: Communist elite - nomenclature system as one of the principles of governance in communist Czechoslovakia
Authors: Bílek, Jaroslav
Advisor: Naxera, Vladimír
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3318
Keywords: komunismus;Československo;komunistický režim;nomenklatura;kádrová politika
Keywords in different language: communist;Czechoslovakia;communist regime;nomenclature;cadre policy
Abstract: Tato práce se věnuje komunistickým elitám, přesněji analýze nomenklaturního systému jako jednomu z principů vládnutí v komunistickém Československu. V prvních kapitolách se věnuji obecnému fungování komunistických režimů a vysvětlení pojmu nomenklatura ve smyslu, který je použit v této práci. Následovně se věnuji historickému vývoji komunistického Československa a osvětluji problematiku kádrové politiky. Hlavní část práce se věnuje problematice nomenklaturního systému. Postupně se v ní věnuji obecnému vládnutí v Československu, vývoji a změnám v nomenklaturním systému, vývoji v nomenklaturním systému jiných vybraných států východního bloku a výhodám a neformálním vztahům příslušníků nomenklatury.
Abstract in different language: This paper deals with the topic of the nomenclature system as one of the ways of governing in the communist Czechoslovakia. In the opening chapters, I characterize the general functioning of the communist regimes and the term ?nomenclature?, in the sense as it is used in this work. Then I describe the historical development of the communist Czechoslovakia and explain the topic of cadre policy. The main part of this paper tackles the development and changes of the nomenclature system in the communist Czechoslovakia. This part deals with the general principles of governing in the former Czechoslovakia, the development and the process of change in the nomenclature system, the development and the changing nomenclature system in selected countries of the Eastern bloc and the benefits that members of the nomenclature enjoyed, as well as their informal relationships.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Final_JB.pdfPlný text práce633,58 kBAdobe PDFView/Open
Bilek_VED.pdfPosudek vedoucího práce92,09 kBAdobe PDFView/Open
Bilek_opo.docxPosudek oponenta práce42,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bilek.pdfPrůběh obhajoby práce488,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.