Title: Hravá cvičení ve vodě pro předškolní děti
Other Titles: Playful exercise in water with for preschool children
Authors: Vitišová, Pavla
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33182
Keywords: předškolní věk;motorický vývoj;pohyb;cvičení ve vodě;aqua aerobik
Keywords in different language: preschool age;motor development;movement;exercise in water;aqua aerobic
Abstract: Bakalářská práce se zabývá hravým cvičením ve vodě pro předškolní děti. Teoretická část práce seznamuje se základními vývojovými zvláštnostmi předškolního dítěte, pohybem a začátky plavání. Cílem práce je navrhnout soubor cviků uplatnitelných pro předškolní děti s možností vytvořit skladbu hravého cvičení ve vodě. Tento soubor cviků může být inspirací pro vytvoření netradiční cvičební jednotky realizované ve vodě a také může pomoci k tomu, jak nenásilnou formou vést děti již od útlého věku k radosti z pohybu. Zásobník cvičení a her je doplněn několika dětskými říkadly a písničkami pro lepší motivaci dětí.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with a playful exercise in water for preschool children. The theoretical part of the thesis introduces basic developmental peculiarities of preschool child's, movement and the beginnings of swimming. The aim of the thesis is to propose a set of exercises that are applicable for preschool children with ability to create playful composition exercises in the water. This set of exercises can be an inspiration for the creation of non-traditional exercise units realised in water and can also help to assert children from an early age to the joy of movement. Exercises and games is complemented by several children's rhymes and songs for a motivation of the children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrava cviceni ve vode pro predskolni deti - BP Vitisova.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Vitisova P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce171,05 kBAdobe PDFView/Open
Vitisova P. - OP.pdfPosudek oponenta práce142,8 kBAdobe PDFView/Open
Vitisova P..pdfPrůběh obhajoby práce45,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.