Title: Příprava a realizace turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu - kategorie U11-12 okresu Plzeň - město
Other Titles: Preparation and realization of the "RAPID CUP" at the mini football for category of young players (U11-12) in Pilsen city
Authors: Kovářík, Petr
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Švátora Karel, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33185
Keywords: organizace a realizace;turnaj;malý fotbal;kategorie mladších žáků
Keywords in different language: organization and realization;tournament;minifootball;category of younger players
Abstract: Ve své bakalářské práci se věnuji přípravě a realizaci turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu pro kategorii mladších žáků. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku malého fotbalu a charakteristiku dané věkové kategorie, dále na organizační zajištění sportovní akce a také na souvislosti s klubem SK Rapid Plzeň. V praktické části řeším konkrétní organizační zajištění pro turnaj "RAPID CUP", jeho samotnou realizaci a vyhodnocení.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I describe the preparation and realization of the "RAPID CUP" tournament in minifootball for the category of younger players. This thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the characteristics of minifootball, the age category of younger players, the organizing of sporting events and the connection with SK Rapid Plzeň club. In the practical part I deal with the organization, implementation and evaluation of the "RAPID CUP" tournament.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Petr KOVARIK.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFView/Open
Kovarik - V.pdfPosudek vedoucího práce160,56 kBAdobe PDFView/Open
Kovarik - O.pdfPosudek oponenta práce120,21 kBAdobe PDFView/Open
Kovarik.pdfPrůběh obhajoby práce66,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.