Title: Projektování sportovní akce badmintonového turnaje kategorie GP B U13
Other Titles: Projecting of sport activity- badminton tournament in category GP B-U13
Authors: Dušková, Natálie
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Švátora Karel, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33196
Keywords: badminton;turnaj gpb u13;realizace turnaje
Keywords in different language: badminton;gpb u 13 tournament;tournament realization
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá projektováním a následnou realizací celostátního badmintonového turnaje úrovně B v kategorie do třinácti let, který byl pořádán v září 2017 v Praze. Hlavním cílem práce je příprava a realizace výše zmíněného turnaje. V teoretické části práce se věnuji historii badmintonu ve světě a v České republice, ale také historii samotného turnaje GPB U13 v Praze. Dále se zaměřuji na pravidla hry a badmintonové vybavení. Důležitou součástí teoretické části práce je kapitola zaměřující se na projektový management. V této kapitole se věnuji fázemi projektu. Praktická část je zaměřena na vlastní pořádání daného turnaje. V praktické části jsou podrobně rozebrány přípravy turnaje, propagace, samotná realizace, finanční aspekty a vyhodnocení celého projektu. V závěru práce je zhodnocen celý projekt se zaměřením na pozitivní i negativní stránky.
Abstract in different language: This Bachelor theses is focused on projecting and realization of badminton tournment in category B for players under 13 years. The tournament was held in September 2017 in Prague. The aim of this paper is to describe history of badminton in the world as well as in Czech Republic. The project management is important part of the thesis. Phases of the project are fully described in the paper. Practical part of the paper is focused on realization of badminton turnament. The preparations, propagation, realization, financial calculation and summarization of the project are described in practical part. Realization of the tournament was summarized at the end of the thesis. Pros and cons of the realization was decribed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duskova Natalie.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Duskova Natalie - VP.pdfPosudek vedoucího práce125,7 kBAdobe PDFView/Open
Duskova Natalie - OP.pdfPosudek oponenta práce150,05 kBAdobe PDFView/Open
Duskova Natalie_0.pdfPrůběh obhajoby práce61,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.