Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCharvát Luboš, Mgr.
dc.contributor.authorDrahokoupilová, Adéla
dc.contributor.refereeSalcman Václav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:50Z-
dc.date.available2017-6-6
dc.date.available2019-03-15T10:25:50Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-20
dc.identifier74158
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33210-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou úspěšnosti různých obranných systémů. Cílem bakalářské práce je porovnat efektivitu zónové obrany a osobní obrany z hlediska úspěšnosti obranných doskoků v zápasech určitého basketbalového týmu. Výzkum byl proveden pomocí metody nepřímého pozorování. Celkově jsme použili 10 videozáznamů, které odehrál tým BA Karlovy Vary v nejvyšší české ženské basketbalové soutěži. Z každého sledovaného zápasu byla zaznamenána doba, po kterou se hrála buď osobní nebo zónová obrana a počet úspěšných doskoků. Výsledky jsme zaznamenali ze záznamových archů do příslušných tabulek a grafů, a nakonec jsme je vyhodnotili. Výsledky ukazují, že je zónová obrana 2-3 je efektivnější z hlediska úspěšných obranných doskoků než osobní obrana.cs
dc.format55 s., VI s., 74 715 znaků
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectbasketbalcs
dc.subjectosobní obranacs
dc.subjectzónová obranacs
dc.subjectobranný doskokcs
dc.subjectúspěšnostcs
dc.titleAnalýza úspěšnosti zónové a osobní obrany v nejvyšší české ženské basketbalové soutěžics
dc.title.alternativeAnalysis of the success of zone and personal defense of the highest Czech women's basketball competitionen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sport
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is concerned with success analysis of various defense systems. The aim of this thesis is comparison of zone defense effectivity and personal defense effectivity from a defensive rebound success rebounds in the games of a certain basketball team. The research was conducted using indirect observation method. Overall, we used 10 replay videos of matches played a team BA of Karlovy Vary in the top Czech women's basketball competition. The overall time when zone defense or personal defense was used and number of successful defensive rebounds was recorded. Results out of score sheets were noted into pertinent tables and graphs and evaluated. The results show, that zone defense 2-3 is more effective from a defensive rebound success than personal defense.en
dc.subject.translatedbasketballen
dc.subject.translatedpersonal defenseen
dc.subject.translatedzone defenseen
dc.subject.translateddefensive rebounden
dc.subject.translatedsuccessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Drahokoupilova_final-1.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova Adela - VP.pdfPosudek vedoucího práce116,31 kBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova Adela - OP.pdfPosudek oponenta práce137,21 kBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova Adela.pdfPrůběh obhajoby práce66,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.