Title: Analýza příčin poklesu počtu fotbalových hráčů a týmů v dorostenecké kategorii na okrese Klatovy
Other Titles: Analysis of causes decreasing number of football players and teams in youth categories in Klatovy district
Authors: Hlůžek, Josef
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33222
Keywords: fotbal;fotbalové prostředí;společenské prostředí;motivace;adolescence
Keywords in different language: football;football surroundings;social surroundings;motivation;adolescence
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány faktory působící na adolescenta jako rodinné, školní a fotbalové prostředí. Dále část z psychologie osobnosti a vliv moderních technologií na pohybovou aktivitu. V praktické části je krátké seznámení se situací ve fotbale na okrese Klatovy a vyhodnocení provedených strukturovaných rozhovorů a dotazníku. V závěru pojmenování příčin poklesu počtu dorosteneckých hráčů a týmů na okrese Klatovy.
Abstract in different language: This bachelor thesis consist of two parts, theoretical and practical. Theoretical part characterizes influence of family, school and football surroundings on adolescent. Also psychology of personality and influence of modern technologies on motion activity. Practical part introduce with the situation in youth football in Klatovy district and also disscused results based on interviews and questionnaires. In the conclusion are named the reasons which caused the decreasing numbers of youth players in Klatovy district.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hluzek2018.pdfPlný text práce403,51 kBAdobe PDFView/Open
Hluzek Josef - VP.pdfPosudek vedoucího práce153,74 kBAdobe PDFView/Open
Hluzek Josef - OP.pdfPosudek oponenta práce138,01 kBAdobe PDFView/Open
Hluzek Josef.pdfPrůběh obhajoby práce81,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.