Title: Struktura obsahu herního výkonu vybraných brankářů na fotbalovém ME 2016 ve Francii
Other Titles: The Structure of the Game Performance of Selected Goalkeepers at 2016 UEFA European Championship in France
Authors: Špiroch, Marek
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33224
Keywords: fotbal;brankář;herní výkon
Keywords in different language: football;goalkeeper;game performance
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na pozorování a vyhodnocení herního výkonu vybraných brankářů na fotbalovém ME 2016 ve Francii. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a interpretovat rozdílnost frekvence činností v proporcionalitě obranné a útočné fáze hry. Data budou získávány pomocí metody nepřímého evidovaného pozorování.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the observation and evaluation of the game performance of selected goalkeepers in the European Championship ME 2016 in France. The aim of the thesis is to find out, evaluate and interpret the frequency difference between activities in the proportionality of the defensive and offensive phases of the game. The data will be obtained using the indirect recorded observation method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Spiroch - bakalarska prace.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Spiroch-V.pdfPosudek vedoucího práce163,1 kBAdobe PDFView/Open
Spiroch-O.pdfPosudek oponenta práce141,33 kBAdobe PDFView/Open
Spiroch.pdfPrůběh obhajoby práce75,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.