Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
dc.contributor.authorDomonkošová, Tereza
dc.contributor.refereeJánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-16
dc.date.accessioned2019-03-15T10:26:06Z-
dc.date.available2017-3-15
dc.date.available2019-03-15T10:26:06Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33236-
dc.description.abstractÚpadek ve smyslu insolvenčního práva představuje platební neschopnost nebo předlužení. Insolvenční zákon nabízí čtyři způsoby řešení úpadku, jsou jimi oddlužení, konkurs, reorganizace a zvláštní způsob řešení úpadku. Hlavními aktéry insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitel, kteří mohou být osobami právnickými i fyzickými. Zvláštní způsob řešení úpadku představuje efektivní metodu vypořádání s dluhy v případě, kdy je dlužníkem finanční instituce. Úpadek finančních institucí nabízí subjektům finančního trhu řešení jejich nepříznivé situace.cs
dc.format61
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectúpadekcs
dc.subjectinsolvencecs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectvěřitelcs
dc.subjectinsolvenční řízenícs
dc.subjectkonkurscs
dc.subjectoddluženícs
dc.subjectbankacs
dc.subjectfinanční institucecs
dc.subjectinsolvenční správcecs
dc.titleÚpadek finančních institucícs
dc.title.alternativeBankruptcy of financial institutionsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedBankruptcy in the sence of financial law is an inability to pay debts or condition, where quantify of receivables is bigget than the value of property. Insolvency law offer four ways of dealing with bankruptcy, it means discharge of debts, bankrupt, reorganization of company and special way of dealing with bankruptcy. Main actors of insolvency proceeding are debtor and creditor, who may be individual person or legal entity. Special way of dealing with bankruptcy is effective method of dealing with bankruptcy of financial institucions. Bankruptcy of financial institucions tender solution of an unfavorable situation.en
dc.subject.translatedbankruptcyen
dc.subject.translatedinsolvencyen
dc.subject.translateddebtoren
dc.subject.translatedcreditoren
dc.subject.translatedinsolvency proceedingen
dc.subject.translateddischarge of debtsen
dc.subject.translatedbankrupten
dc.subject.translatedbanken
dc.subject.translatedfinancial institucionen
dc.subject.translatedinsolvency practicioneren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Upadek financnich instituci_Tereza Domonkosova_ Plzen 2018.pdfPlný text práce907,17 kBAdobe PDFView/Open
Domonkosova op Janosikova.pdfPosudek oponenta práce390,15 kBAdobe PDFView/Open
Domonkosova ved Andelova.pdfPosudek vedoucího práce655,15 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Domonkosova.pdfPrůběh obhajoby práce564,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.