Title: Zákonnost při ukládání formy a struktury daňových tvrzení a přihlášek
Authors: Motičák, Jiří
Advisor: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33238
Keywords: daň;správa daní;daňové tvrzení;datová zpráva
Keywords in different language: tax;tax administration;tax claim;data message
Abstract: V této práci jsem se věnoval zákonnosti postupů Ministerstva financí při vydávání tiskopisů, které jsou daňové subjekty povinny používat pro svá podání. Dále jsem se pokusil zhodnotit provedení svěřené kompetence správci daně při zveřejnění elektronické adresy své podatelny a stanovení a zveřejnění formátů a struktur datových zpráv. Na základě výše uvedených skutečnosti se domnívám, že současný postup Ministerstva financí a Finanční správy ČR při vydávání tiskopisů dle ust. § 72 odst. 1 daňového řádu a určení a zveřejnění formátu a struktury datové zprávy dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) daňového řádu je orgány veřejné moci proveden zcela mimo těmto orgánům svěřené kompetence a v rozporu se základními ústavními pravidly pro výkon veřejné moci.
Abstract in different language: This Paper deals with the legality of the procedures of the Ministry of Finance when issuing forms which tax entities are obliged to use for their submissions. Also, it deals with implementation of the competence conferred on the tax administrator when publishing the electronic address of its registry, as well as when setting and publishing the formats and structures of data messages. On the basis of the above facts, the author believes that the current procedures implemented by the Ministry of Finance and the Financial Administration bodies when issuing the forms pursuant to Section 72 (1) of the Tax Code, and when determining and publishing the format and structure of the data message pursuant to the provisions of Section 56 (1) (b) of the Tax Code, are performed completely outside those public bodies' competences and contrary to the basic constitutional rules governing the exercise of public authority.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Moticak_2018.pdfPlný text práce8 MBAdobe PDFView/Open
pr.o. Moticak.pdfPrůběh obhajoby práce578,19 kBAdobe PDFView/Open
Moticak ved. Janosikova.pdfPosudek vedoucího práce441,79 kBAdobe PDFView/Open
Moticak op Nocar.pdfPosudek oponenta práce625,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.