Název: Archetyp "la belle Juive" v dílech vybraných českých autorů 19. století
Další názvy: Archetype of "la belle Juive" in the selected works of Czech writers from 1801 to 1850
Autoři: Ledvina, Libor
Vedoucí práce/školitel: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Oponent: Novotný Jiří, Mgr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33247
Klíčová slova: la belle juive;krásná židovka;literární archetyp;česká literatura;romantismus;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: la belle juive;the beautiful jewess;archetype;czech literature;romantism;analysis
Abstrakt: Tato kvalifikační práce se zabývá mapováním archetypu "la belle Juive", krásné Židovky, v české literatuře 1. poloviny 19. století. K analýze archetypu "la belle Juive" v české literatuře byly vybrány texty Karla Hynka Máchy, Josefa Jiřího Kolára, Václava Klimenta Klicpery a Jana Kollára. Archetypy byly následně mezi sebou porovnány. V konečné fázi byly zasazeny do kontextu světové literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the analysis of the archetype "la belle Juive", the beautiful Jewess, in the Czech literature of the first half of the 19th century. For the analysis, the texts of Karel Hynek Macha, Josef Jiri Kolar, Vaclav Kliment Klicpera and Jan Kollar were chosen. Next, the archetypes were compered with each other. In the end, they were compared to the similar characters of world literature of the same time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
finalversion.pdfPlný text práce851,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ledvina_viktora.pdfPosudek vedoucího práce91,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ledvina_novotny.pdfPosudek oponenta práce49,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ledvina_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce126,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.