Title: Vybrané aspekty literární tvorby Ondřeje Neffa
Other Titles: Selected aspects of Ondřej Neff's literary work
Authors: Brzáková, Jitka
Advisor: Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Chýlová Helena, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33249
Keywords: česká vědeckofantastická literatura;ondřej neff;analýza;vybrané aspekty;literární jazyk;jazykové prostředky
Keywords in different language: czech science fiction;ondřej neff;analysis;chosen aspects;literary language;means of expression
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představit českého sci-fi autora Ondřeje Neffa, jeho život a kariéru a zaměřit se na vybrané aspekty jeho literární tvorby, především na jazykovou rovinu vybraných děl romaneta Pole šťastných náhod, románu Měsíc mého života a románu Tma. Teoretická část práce se věnuje české science fiction, její definici a jejím vývojem na poli české literární scény. Součástí jsou i kapitoly zabývající se lexikologickou a stylistickou rovinou českého jazyka.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis is to introduce Czech sci-fi writer Ondřej Neff, his life and career. Also we are focusing on chosen aspects of his literary work, mainly on his literary language and means of expression in the computer romaneto Pole šťastných náhod, in a novel Měsíc mého života and in an antiutopian novel Tma. Theoretical part introducing Czech science fiction, its definition and its evolution at Czech literature. As part of this work are chapters about lexicology and stylistics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane aspekty literarni tvorby Ondreje Neffa.pdfPlný text práce838,54 kBAdobe PDFView/Open
brzakova_chylova.pdfPosudek oponenta práce48,27 kBAdobe PDFView/Open
brzakova_bina.pdfPosudek vedoucího práce33,72 kBAdobe PDFView/Open
brzakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce147,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.