Název: Stranický systém Nizozemska a volby v roce 2010
Další názvy: The party system of Netherlands and elections in 2010
Autoři: Knoblochová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Kvěš, Robin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3327
Klíčová slova: Nizozemsko;politické strany;stranický systém;typologie stranických systémů;multipartismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Netherlands;political parties;party system;typology of party system;multipartism
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na stranický systém Nizozemska, který můžeme charakterizovat jako multipartismus. Na začátku je představena definice stranických systémů a relevance politické strany podle Giovanniho Sartoriho. Následují typologie stranických systémů podle Maurice Duvergera, Jeana Blondela a Giovanniho Sartoriho. Poté jsou představeny nizozemské politické strany. Následuje zařazení stranického systému Nizozemska dle typologií Jeana Blondela a Giovanniho Sartoriho. Poslední kapitola práce se věnuje parlamentním volbám v roce 2010. Cílem práce je představit politické strany Nizozemska, klasifikovat stranický systém Nizozemska a posoudit, zda-li by se mohla změnit klasifikace stranického systému po posledních volbách.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on party system of the Nethlerlands, which is a multiparty system. In the theoretic part a definition of party system and relevance of political party by Giovanni Sartori is mentioned. Typologies of the party system by Maurice Duverger, Jean Blondel and Giovanni Sartori follow. Then in the empirical part, political parties of the Netherlands are introduced. After that, classification of the party system of the Netherlands is outlined. The last topic of the thesis are parliamentary elections in 2010. The causes of early elections, electioneering and results of the parliamentary elections are mentioned. The goal of the thesis is to introduce the political parties of the Netherlands and to find out which type of party system is in the Netherlands and if the type of party system can be change after success Partij Voor de Vrijheid (PVV) in elections in 2010.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Knoblochova_Stranicky system Nizozemska a volby v roce 2010_Pol.pdfPlný text práce828,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knoblochova_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,52 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Knoblochova Denisa_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce40,13 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Knoblochova.pdfPrůběh obhajoby práce219,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.