Title: Stranický systém Nizozemska a volby v roce 2010
Other Titles: The party system of Netherlands and elections in 2010
Authors: Knoblochová, Denisa
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Kvěš, Robin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3327
Keywords: Nizozemsko;politické strany;stranický systém;typologie stranických systémů;multipartismus
Keywords in different language: Netherlands;political parties;party system;typology of party system;multipartism
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na stranický systém Nizozemska, který můžeme charakterizovat jako multipartismus. Na začátku je představena definice stranických systémů a relevance politické strany podle Giovanniho Sartoriho. Následují typologie stranických systémů podle Maurice Duvergera, Jeana Blondela a Giovanniho Sartoriho. Poté jsou představeny nizozemské politické strany. Následuje zařazení stranického systému Nizozemska dle typologií Jeana Blondela a Giovanniho Sartoriho. Poslední kapitola práce se věnuje parlamentním volbám v roce 2010. Cílem práce je představit politické strany Nizozemska, klasifikovat stranický systém Nizozemska a posoudit, zda-li by se mohla změnit klasifikace stranického systému po posledních volbách.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on party system of the Nethlerlands, which is a multiparty system. In the theoretic part a definition of party system and relevance of political party by Giovanni Sartori is mentioned. Typologies of the party system by Maurice Duverger, Jean Blondel and Giovanni Sartori follow. Then in the empirical part, political parties of the Netherlands are introduced. After that, classification of the party system of the Netherlands is outlined. The last topic of the thesis are parliamentary elections in 2010. The causes of early elections, electioneering and results of the parliamentary elections are mentioned. The goal of the thesis is to introduce the political parties of the Netherlands and to find out which type of party system is in the Netherlands and if the type of party system can be change after success Partij Voor de Vrijheid (PVV) in elections in 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Knoblochova_Stranicky system Nizozemska a volby v roce 2010_Pol.pdfPlný text práce828,08 kBAdobe PDFView/Open
Knoblochova_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,52 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Knoblochova Denisa_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce40,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Knoblochova.pdfPrůběh obhajoby práce219,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.