Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWeissar Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPrůcha, Václav
dc.contributor.refereeMráz Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:26:22Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:26:22Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-21
dc.identifier74951
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33270
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se věnuje problematice zajištění kvality SW u bezpečnostně relevantních zařízení konkrétně SW řídicího počítače lokomotivy. Zvláštní důraz je kladen na metodiku statické analýzy kódu v souladu s požadavky normy EN 50128. Práce analyzuje vybrané metody statické analýzy kódu, jejich začlenění do realizačního procesu a využitelné SW nástroje (SonarQube, Cppcheck a vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2017). Cílem práce je vytvořit užitečný SW nástroj fungující v konkrétním podnikovém prostředí (Škoda Transportation a.s.). V úvodní teoretické části se seznámíme s obecným přehledem problematiky zajištění jakosti SW a poté jsou uvedeny specifické informace sloužící k porozumění implementační sekce této práce, která popisuje reálný proces statické analýzy kódu a kontrolu implementace SW dle pravidel kódovacího standardu. Práce se snaží dát do souvislosti množství technických termínů s cílem vysvětlit složitý proces zajišťování kvality softwaru.cs
dc.format84 s. (99 350 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstatickács
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectkódcs
dc.subjectswcs
dc.subjectscccs
dc.subjectsonarqubecs
dc.subjectcppcheckcs
dc.subjectnormacs
dc.subjectškodacs
dc.titleStatická analýza kódu v souladu s požadavky normy EN50128cs
dc.title.alternativeStatic code analysis according to standard EN50128en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis investigates how and where static code analysis can be integrated into a development process of safety relevant SW namely SW of Train Control and Monitoring System of a locomotive. Since development of SW for traction vehicles is subject of assessment according to the norm EN 50128 this thesis focuses on adjustment and modification of existing generic SW tools (SonarQube, Cppcheck and Microsoft Visual Studio 2017). First, a theoretical study of SW quality assurance is presented. Secondly, specific data and implementation process of static code analysis is shown in real industrial environment. The aim of this thesis is implementation of static code analysis tools and processes within real SW project. The resulting product should extend tools and processes utilized in SKODA TRANSPORTATION for SW quality assurance.en
dc.subject.translatedstaticen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedcodeen
dc.subject.translatedswen
dc.subject.translatedsccen
dc.subject.translatedsonarqubeen
dc.subject.translatedcppchecken
dc.subject.translatednormen
dc.subject.translatedskodaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplPrace_Prucha.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
074951_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,18 kBAdobe PDFView/Open
074951_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,46 kBAdobe PDFView/Open
074951_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.