Title: Využívání komiksů při výuce žáků druhého stupně ZŠ v hodinách anglického jazyka
Other Titles: Using Comics with Lower-Secondary School English Language Learners
Authors: Linda, Jiří
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33291
Keywords: komiks;komiks ve výuce aj;rozvoj čtenářské gramotnosti;vizuální podpora ve výuce aj;komiksové stripy;humor v hodinách aj;efl vyučovací metody
Keywords in different language: comics;comics in english classes;development of reading literacy;visual support in learning english;comic strips;humour in english classes;efl teaching methods
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo ověřit, zda komiksy skutečně hrají tak důležitou roli na poli vzdělávacích nástrojů ve výuce cizího jazyka, jak se všeobecně prezentuje odbornou veřejností všude ve světě. Práce se snaží mimo jiné zjistit nejen efektivitu sekvenčního umění ve výuce, ale i samotný zájem studentů o toto médium v hodinách cizího jazyka ve smyslu vítaného zpestření.
Abstract in different language: The goal of the thesis was to examine whether comics in the role of an educative tool were that efficient and desired among learners in L2 classes as the theoretical studies and practical suggestions of experts worldwide generally implied. Their educative value was compared to standard only text tasks to see better students' preferences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linda_MA_Thesis_complete DONE.pdfPlný text práce5,18 MBAdobe PDFView/Open
Linda_GK_ved.pdfPosudek vedoucího práce675,46 kBAdobe PDFView/Open
Linda_MP_opon.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Linda obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.