Title: Evropeizace stranických systémů zemí střední Evropy
Other Titles: Europeanization of Party Systems in Central European Countries
Authors: Kýtová, Kateřina
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3330
Keywords: evropeizace;stranický systém;European union;euroskepticismus;europeanismus
Keywords in different language: europeanisation;party system;European union;euroscepticism;europeanism
Abstract: Práce se zaměřuje na vliv evropeizačních procesů na stranické systémy zemí střední Evropy a spočívá v aplikaci konceptu R. Ladrecha, P. Taggarta, A. Szczerbiaka, N. Contiho a L. Verzichelliho při hodnocení míry evropeizace stranických systémů.
Abstract in different language: The thesis deals wih the impact of europeanisation process on party systems of Central European parties and it consists in the evaluation based on the application of the concepts elaborated by R. Ladrech., P. Taggart, A. Szczerbiak, N. Contiho and L. Verzichelli.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP ZCU KAP.pdfPlný text práce735,29 kBAdobe PDFView/Open
Kytova_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce458,18 kBAdobe PDFView/Open
Kytova_bp_opo_pol.docxPosudek oponenta práce41,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kytova.pdfPrůběh obhajoby práce208,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.