Název: Evropeizace stranických systémů zemí střední Evropy
Další názvy: Europeanization of Party Systems in Central European Countries
Autoři: Kýtová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3330
Klíčová slova: evropeizace;stranický systém;European union;euroskepticismus;europeanismus
Klíčová slova v dalším jazyce: europeanisation;party system;European union;euroscepticism;europeanism
Abstrakt: Práce se zaměřuje na vliv evropeizačních procesů na stranické systémy zemí střední Evropy a spočívá v aplikaci konceptu R. Ladrecha, P. Taggarta, A. Szczerbiaka, N. Contiho a L. Verzichelliho při hodnocení míry evropeizace stranických systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals wih the impact of europeanisation process on party systems of Central European parties and it consists in the evaluation based on the application of the concepts elaborated by R. Ladrech., P. Taggart, A. Szczerbiak, N. Contiho and L. Verzichelli.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP ZCU KAP.pdfPlný text práce735,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kytova_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce458,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kytova_bp_opo_pol.docxPosudek oponenta práce41,24 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kytova.pdfPrůběh obhajoby práce208,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3330

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.