Název: Kombinovaná kniha – komiks a ilustrace
Další názvy: Combined book - comic and illustration
Autoři: Pokorná, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Oponent: Beneš Pavel, Doc. akademický malíř
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33308
Klíčová slova: jaro;léto;podzim;zima;předjaří;vnitřní já;skok
Klíčová slova v dalším jazyce: spring;summer;autumn;winter;early spring;inner me;jump
Abstrakt: Vytvořila jsem autorskou osobní knihu na pomezí ilustrace a komiksu. Kniha vypráví tři paralelně se rozvíjející příběhy tří dívek. Na konci knihy čtenář zjistí, že se jedná o jednu a tutéž postavu, jež je projekcí kreslící (čtvrté) dívky. Ta po celý rok vytváří jeden obraz (barevný labyrint) - odraz jejího vnitřního světa. Kniha je rozdělena na jednotlivé roční doby, které ji dělí na pomyslné celky a je doplněna o úryvky textů z vybraných tří knih (Děvčátko Momo a ukradený čas; Malý princ; Jonathan Livingston Racek). Během ročních dob se odehrává vývoj hlavních protagonistů. Zvolila jsem techniku pastelem, abych umocnila snovou atmosféru a poetičnost příběhu. Dohromady kniha čítá 160 stran A5 (přes 70 celostránkových ilustrací).
Abstrakt v dalším jazyce: I created an author's personal book at the edge of illustration and comics. The book tells three collaterally extending stories of three girls. The reader finds out at the end of the book that all the girls are one character who is only a projection of (the fourth) a drawing person. That person is creating one painting (a colourful labyrinth) - the reflection of her inner world. The book is divided on to the partial seasons in which is being played development of the main protagonist. I used parts of text from my favourite books (Momo, Jonathan Livingston Seagull, and The Little Prince). I chose the pastel technique to improve the atmosphere and mood. The book consists of 160 pages A5 (over 70 full-coloured illustrations).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KDE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kamila Pokorna, DP text.pdfPlný text práce33,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna.pdfPosudek oponenta práce694,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna_0.pdfPosudek vedoucího práce548,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna_1.pdfPrůběh obhajoby práce289,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.