Název: Pozice a role Liberálních demokratů ve stranickém systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Další názvy: The position and the role of the Liberal Democrats in the party system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Autoři: Linhartová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3331
Klíčová slova: Liberální demokraté;Velká Británie;stranický systém;třetí strana;volby
Klíčová slova v dalším jazyce: Liberal democrats;Great Britain;party system;third party;elections
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pozicí a rolí Liberálních demokratů ve stranickém systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Cílem této práce je zjistit, jaká je relevance a pozice Liberálních demokratů jakožto třetí strany ve dvoustranickém systému Velké Británie a zda má možnost tento systém nějak narušit. V souvislosti s tím se práce opírá o teoretické koncepty, které vysvětlují fungování bipartijního systému a popisující vliv volebního systému na systém stranický. Dále pro analýzu postavení strany ve stranickém systému bude v práci představena také její historie.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with the position and the role of the Liberal Democrats in the party system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The goal of this dissertation is to determine the relevance and the position of Liberal Democrats as the third party in the two-party system of Great Britain and whether it can somehow disrupt the system. In this context, the dissertation is based on the theoretical concepts that explain the functioning of the bipartism and describing the influence of the electoral system to the party system. Furthermore, for the analysis of the position of Liberal democrats in the party system is introduced history of party.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Linhartova.pdfPlný text práce513,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linhartova_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,36 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Linhartova_OPO.docxPosudek oponenta práce40,14 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Linhartova.pdfPrůběh obhajoby práce342,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.