Title: Pozice a role Liberálních demokratů ve stranickém systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Other Titles: The position and the role of the Liberal Democrats in the party system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Authors: Linhartová, Lucie
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3331
Keywords: Liberální demokraté;Velká Británie;stranický systém;třetí strana;volby
Keywords in different language: Liberal democrats;Great Britain;party system;third party;elections
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pozicí a rolí Liberálních demokratů ve stranickém systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Cílem této práce je zjistit, jaká je relevance a pozice Liberálních demokratů jakožto třetí strany ve dvoustranickém systému Velké Británie a zda má možnost tento systém nějak narušit. V souvislosti s tím se práce opírá o teoretické koncepty, které vysvětlují fungování bipartijního systému a popisující vliv volebního systému na systém stranický. Dále pro analýzu postavení strany ve stranickém systému bude v práci představena také její historie.
Abstract in different language: This dissertation deals with the position and the role of the Liberal Democrats in the party system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The goal of this dissertation is to determine the relevance and the position of Liberal Democrats as the third party in the two-party system of Great Britain and whether it can somehow disrupt the system. In this context, the dissertation is based on the theoretical concepts that explain the functioning of the bipartism and describing the influence of the electoral system to the party system. Furthermore, for the analysis of the position of Liberal democrats in the party system is introduced history of party.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Linhartova.pdfPlný text práce513,07 kBAdobe PDFView/Open
Linhartova_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Linhartova_OPO.docxPosudek oponenta práce40,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Linhartova.pdfPrůběh obhajoby práce342,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.