Title: Postavení geostacionární dráhy ve vesmírném prostoru z hlediska politické geografie
Other Titles: Status of Geostationary Orbit in Political Geography and Its Reflection in International Management of Outer Space
Authors: Machoň, Miloslav
Advisor: Caletka, Martin
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3332
Keywords: kosmický prostor;geostacionární orbita;politická geografie;geografie;Dolman;mezinárodní právo;OSN;globální veřejný statek;vesmír
Keywords in different language: outer space;geostationary orbit;political geography;geography;Dolman;international law;global public good;United Nations
Abstract: Cílem bakalářské práce je zodpovězení výzkumné otázky, zdali je současná podoba managementu geostacionární orbity v souladu s konceptem globálního veřejného statku. Bakalářská práce obsahuje popis modelu politické geografie Everetta Dolmana, který je ze strany autora značně rozpracován s využitím astronomicky, resp. astronauticky zaměřené literatury. Zodpovězení výzkumné otázky pak probíhá analýzou územních nároků ke vztahu ke geostacionární orbitě, problematikou kosmického smetí, přímého družicového vysílání a významu aktivit na geostacionární orbitě pro rozvojové země. Autor přitom dochází k závěru, že současná podoba managementu geostacionární orbity nereflektuje koncept globálního veřejného statku.
Abstract in different language: Main purpose of the bachelor thesis is to answer research question, whether recent status and use of geostationary orbit was in accordance with concept of global public good. The theoretical chapter bachelor thesis contains the description model political geography of the outer space by Everrett Dolman; this geographical model is compared with astronomical and astronautical literature. The research question was answered accordance with analysis of territorial claims concerning the geostationary orbit, matters space debris in relation to geostationary orbit, political issues of direct broadcasting by artificial satellites and analysis the importance space activities to developing countries. The author of bachelor thesis holds the view that recent form uses of geostationary orbit is not accordance with concept global public good.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_portal.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Machon_Bc_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce794,47 kBAdobe PDFView/Open
Machon-POL-OP.docxPosudek oponenta práce39,5 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Machon.pdfPrůběh obhajoby práce310,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.