Název: Postavení geostacionární dráhy ve vesmírném prostoru z hlediska politické geografie
Další názvy: Status of Geostationary Orbit in Political Geography and Its Reflection in International Management of Outer Space
Autoři: Machoň, Miloslav
Vedoucí práce/školitel: Caletka, Martin
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3332
Klíčová slova: kosmický prostor;geostacionární orbita;politická geografie;geografie;Dolman;mezinárodní právo;OSN;globální veřejný statek;vesmír
Klíčová slova v dalším jazyce: outer space;geostationary orbit;political geography;geography;Dolman;international law;global public good;United Nations
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zodpovězení výzkumné otázky, zdali je současná podoba managementu geostacionární orbity v souladu s konceptem globálního veřejného statku. Bakalářská práce obsahuje popis modelu politické geografie Everetta Dolmana, který je ze strany autora značně rozpracován s využitím astronomicky, resp. astronauticky zaměřené literatury. Zodpovězení výzkumné otázky pak probíhá analýzou územních nároků ke vztahu ke geostacionární orbitě, problematikou kosmického smetí, přímého družicového vysílání a významu aktivit na geostacionární orbitě pro rozvojové země. Autor přitom dochází k závěru, že současná podoba managementu geostacionární orbity nereflektuje koncept globálního veřejného statku.
Abstrakt v dalším jazyce: Main purpose of the bachelor thesis is to answer research question, whether recent status and use of geostationary orbit was in accordance with concept of global public good. The theoretical chapter bachelor thesis contains the description model political geography of the outer space by Everrett Dolman; this geographical model is compared with astronomical and astronautical literature. The research question was answered accordance with analysis of territorial claims concerning the geostationary orbit, matters space debris in relation to geostationary orbit, political issues of direct broadcasting by artificial satellites and analysis the importance space activities to developing countries. The author of bachelor thesis holds the view that recent form uses of geostationary orbit is not accordance with concept global public good.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka_portal.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machon_Bc_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce794,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machon-POL-OP.docxPosudek oponenta práce39,5 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Machon.pdfPrůběh obhajoby práce310,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3332

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.