Title: Využití pokročilých CAD/CAM simulací pro návrh speciálního horizontkového pracoviště.
Other Titles: Using advanced CAD/CAM simulations to design a special horizontal workplace.
Authors: Stanek, Jan
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Kubíček Jiří, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33360
Keywords: cad/cam;natáčecí vřeteník;master slave;křížové ložisko s integro-vaným ozubeným věncem;speciální horizontkové pracoviště;jednotka upínací
Keywords in different language: cad / cam;rotary headstock;master - slave;cross - bearing with inte-grated toothed ring;special horizontal workstation;clamping unit
Abstract: Návrh speciálního pracoviště pro možnost obrobení rotorových obrobků s vhodným strojním příslušenstvím. Vyšetření správnosti návrhu obráběcího pracoviště pomocí virtuálních simulací a kompletní konstrukční návrh natáčecího vřeteníku pro polohování rotorového obrobku za účelem snížení vedlejších časů výroby.
Abstract in different language: Design of a special workplace for machining rotor workpieces with suita-ble machine accessories. Examining the accuracy of a workpiece design using virtual simulations and a complete design of the rotary headstock for positioning the rotor workpiece to reduce secondary production times.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan STANEK_DP_2018.pdfPlný text práce5,07 MBAdobe PDFView/Open
Stanek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce651,61 kBAdobe PDFView/Open
Stanek_oponent.pdfPosudek oponenta práce957,73 kBAdobe PDFView/Open
Stanek.pdfPrůběh obhajoby práce266,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.