Title: Vyživovací povinnost
Other Titles: Maintenance obligations
Authors: Matyášová, Eliška
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33375
Keywords: občanské právo;rodinné právo;občanský zákoník;vyživovací povinnost;nejlepší zájem dítěte;mezinárodní právo soukromé
Keywords in different language: civil law;family law;civile code;maintenance obligation;best interest of the child;private international law
Abstract: Diplomová práce pojednává o institutu vyživovací povinnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména o vyživovací povinnosti rodičů k dětem a dětí k rodičům. Část práce je také věnována vyživovací povinnosti rodičů k dětem ve Velké Británii a vyživovací povinnosti s mezinárodním prvkem podle zákona č. 91/2012 SB., zákon o mezinárodním právu soukromém. Práce obsahuje úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the maintenance obligation under the Civil Code No. 89/2012 Coll, the main focus is on maintenance obligation between parents and children and children and parents. There is a part of this thesis which is dedicated to the issue of the maintenance obligation between parents and children in the Great Britain and to the maintenance obligation with an international element under the Act Governing Private International Law No. 91/2012 Coll. The thesis contains considerations de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vyzivovaci povinnost_Matyasova Eliska.pdfPlný text práce941,88 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Matyasova.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Matyasova.pdfPosudek vedoucího práce891,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Matyasova.pdfPrůběh obhajoby práce271,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.