Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurná Kristýna, JUDr.
dc.contributor.authorMatyášová, Eliška
dc.contributor.refereeKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-24
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:23Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:23Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-21
dc.identifier73732
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33375
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o institutu vyživovací povinnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména o vyživovací povinnosti rodičů k dětem a dětí k rodičům. Část práce je také věnována vyživovací povinnosti rodičů k dětem ve Velké Británii a vyživovací povinnosti s mezinárodním prvkem podle zákona č. 91/2012 SB., zákon o mezinárodním právu soukromém. Práce obsahuje úvahy de lege ferenda.cs
dc.format65 s. (119 737 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobčanské právocs
dc.subjectrodinné právocs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectvyživovací povinnostcs
dc.subjectnejlepší zájem dítětecs
dc.subjectmezinárodní právo soukromécs
dc.titleVyživovací povinnostcs
dc.title.alternativeMaintenance obligationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the maintenance obligation under the Civil Code No. 89/2012 Coll, the main focus is on maintenance obligation between parents and children and children and parents. There is a part of this thesis which is dedicated to the issue of the maintenance obligation between parents and children in the Great Britain and to the maintenance obligation with an international element under the Act Governing Private International Law No. 91/2012 Coll. The thesis contains considerations de lege ferenda.en
dc.subject.translatedcivil lawen
dc.subject.translatedfamily lawen
dc.subject.translatedcivile codeen
dc.subject.translatedmaintenance obligationen
dc.subject.translatedbest interest of the childen
dc.subject.translatedprivate international lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vyzivovaci povinnost_Matyasova Eliska.pdfPlný text práce941,88 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Matyasova.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Matyasova.pdfPosudek vedoucího práce891,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Matyasova.pdfPrůběh obhajoby práce271,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.