Název: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkové újmy
Další názvy: Protection of personality and compensation for non-material damage
Autoři: Šmídlová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Šíma Alexander, JUDr.
Oponent: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33384
Klíčová slova: ochrana osobnosti;náhrada nemajetkové újmy;osobnostní práva
Klíčová slova v dalším jazyce: protection of personality;compensation of immaterial damage;personal rights
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je ochrana osobnosti a náhrada nemajetkové újmy. Ochraně osobnosti je, jako jednomu ze základních lidských práv, věnována velice podrobná a rozsáhlá právní úprava. Tato práce se věnuje jak konkrétním předmětům ochrany osobnosti, tak také jednotlivým právním prostředkům sloužícím k jejich ochraně. Důsledkem porušení práva na ochranu osobnosti může vzniknout poškozenému nemajetková újma. Právě určení výše náhrady nemajetkové újmy je velice důležitou kapitolou v této problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this diploma thesis is the protection of personality and compensation of immaterial damage. Protection of personality is, as one of the basic human rights, devoted to a very detailed and extensive legal regulation. This thesis deals with specific subjects of personal protection as well as with individual legal means used for its protection. As a result of the breach of the right to protection of personality, immaterial damage can come into being to injured. It is precisely the determination of the amount of immaterial damage compensation to be a very important chapter in this problematics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
1_Ochrana osobnosti a nahrada nemajetkove ujmy.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Smidlova.pdfPosudek vedoucího práce643,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Smidlova.pdfPosudek oponenta práce920,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Smidlova.pdfPrůběh obhajoby práce261,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.