Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíma Alexander, JUDr.
dc.contributor.authorŠmídlová, Radka
dc.contributor.refereePsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:25Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier73798
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33384
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je ochrana osobnosti a náhrada nemajetkové újmy. Ochraně osobnosti je, jako jednomu ze základních lidských práv, věnována velice podrobná a rozsáhlá právní úprava. Tato práce se věnuje jak konkrétním předmětům ochrany osobnosti, tak také jednotlivým právním prostředkům sloužícím k jejich ochraně. Důsledkem porušení práva na ochranu osobnosti může vzniknout poškozenému nemajetková újma. Právě určení výše náhrady nemajetkové újmy je velice důležitou kapitolou v této problematice.cs
dc.format68 s. (23 807 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectochrana osobnostics
dc.subjectnáhrada nemajetkové újmycs
dc.subjectosobnostní právacs
dc.titleOchrana osobnosti a náhrada nemajetkové újmycs
dc.title.alternativeProtection of personality and compensation for non-material damageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this diploma thesis is the protection of personality and compensation of immaterial damage. Protection of personality is, as one of the basic human rights, devoted to a very detailed and extensive legal regulation. This thesis deals with specific subjects of personal protection as well as with individual legal means used for its protection. As a result of the breach of the right to protection of personality, immaterial damage can come into being to injured. It is precisely the determination of the amount of immaterial damage compensation to be a very important chapter in this problematics.en
dc.subject.translatedprotection of personalityen
dc.subject.translatedcompensation of immaterial damageen
dc.subject.translatedpersonal rightsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Ochrana osobnosti a nahrada nemajetkove ujmy.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Smidlova.pdfPosudek vedoucího práce643,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Smidlova.pdfPosudek oponenta práce920,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Smidlova.pdfPrůběh obhajoby práce261,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.