Title: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkové újmy
Other Titles: Protection of personality and compensation for non-material damage
Authors: Šmídlová, Radka
Advisor: Šíma Alexander, JUDr.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33384
Keywords: ochrana osobnosti;náhrada nemajetkové újmy;osobnostní práva
Keywords in different language: protection of personality;compensation of immaterial damage;personal rights
Abstract: Tématem této diplomové práce je ochrana osobnosti a náhrada nemajetkové újmy. Ochraně osobnosti je, jako jednomu ze základních lidských práv, věnována velice podrobná a rozsáhlá právní úprava. Tato práce se věnuje jak konkrétním předmětům ochrany osobnosti, tak také jednotlivým právním prostředkům sloužícím k jejich ochraně. Důsledkem porušení práva na ochranu osobnosti může vzniknout poškozenému nemajetková újma. Právě určení výše náhrady nemajetkové újmy je velice důležitou kapitolou v této problematice.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is the protection of personality and compensation of immaterial damage. Protection of personality is, as one of the basic human rights, devoted to a very detailed and extensive legal regulation. This thesis deals with specific subjects of personal protection as well as with individual legal means used for its protection. As a result of the breach of the right to protection of personality, immaterial damage can come into being to injured. It is precisely the determination of the amount of immaterial damage compensation to be a very important chapter in this problematics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Ochrana osobnosti a nahrada nemajetkove ujmy.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Smidlova.pdfPosudek vedoucího práce643,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Smidlova.pdfPosudek oponenta práce920,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Smidlova.pdfPrůběh obhajoby práce261,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.