Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKapitánová Blanka, JUDr.
dc.contributor.authorBoudníková, Karolína
dc.contributor.refereePulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:26Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:26Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73803
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33389
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je přípustnost odvolání a dovolání v civilním procesu. V úvodních kapitolách je pojednáváno o opravných systémech a prostředcích, na nichž je vybudována současná právní úprava čtvrté části zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. V kapitolách následujících je věnována pozornost obecné právní úpravě odvolání a rovněž odvolacímu řízení, s tím že otázce přípustnosti odvolání je věnována, jakožto stěžejní části práce, samostatná kapitola. Obdobná systematika je zvolena rovněž v kapitole, která pojednává o dovolání. Na obecnou část, vztahující se k obecným otázkám dovolání a dovolacímu řízení navazuje kapitola, jež se zabývá druhým nosným tématem této práce, a to přípustností dovolání.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodvolánícs
dc.subjectdovolánícs
dc.subjectpřípustnostcs
dc.subjectobčanský soudní řádcs
dc.titlePřípustnost odvolání a dovolání v civilním procesucs
dc.title.alternativeAdmissibility of the appeal in civil procedureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe subject matter of this diploma thesis is the admissibility of the appeal and the recourse in civil procedure. The opening chapters deal with the system and meaning of remedies on which the current legal regulation of the fourth part of Act No. 99/1963 Coll., of the Code of Civil Procedure is being established. In the following chapters, attention is paid to the general regulation of the appeal and appeal proceedings, with the fact that the admissibility of the appeal is regulated in a separate chapter as the restraining part of the work. The chapter of the thesis which deals with recourse is based on nearly the same structure.The general part is also followed by the chapter which is devoted exclusively to the admissibility of recourse.en
dc.subject.translatedthe appealen
dc.subject.translatedthe recourseen
dc.subject.translatedadmissibilityen
dc.subject.translatedthe code of civil procedureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KBoudnikova - Pripustnost odvolani a dovolani v civilnim procesu (1).pdfPlný text práce640,49 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Boudnikova.pdfPosudek vedoucího práce870,9 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Boudnikova.pdfPosudek oponenta práce835,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Boudnikova.pdfPrůběh obhajoby práce263,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.