Title: Žaloba na ochranu vlastnického práva
Other Titles: Action for protection of property right
Authors: Kubík, Matyáš
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33394
Keywords: občanské právo;civilní právo procesní;vlastnické právo;ochrana vlastnického práva;žaloba;vlastnická žaloba;žaloba na ochranu vlastnického práva;žaloba na vydání věci;zápůrčí žaloba;žaloba na určení vlastnického práva
Keywords in different language: civil law;civil procedural law;ownership right;protection of ownership right;action;title action;action to protect the ownership right;vindication action;negatory action;action for ownership right determination
Abstract: Tématem diplomové práce je žaloba na ochranu vlastnického práva. Existují dvě základní žaloby na ochranu vlastnického práva - žaloba vindikační a žaloba zapůrčí. Zmíněna bude také žaloba na určení vlastnického práva. Na začátku práce je pojednáno o historii občanského práva, vlastnictví a vlastnických žalob. Následující část práce je věnována pojmu vlastnictví, ochraně vlastnictví a žalobě obecně. Poslední dvě kapitoly se konkrétně zabývají podrobným rozborem žaloby vindikační a žaloby zápůrčí.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis concerns the action to protect the ownership right. There are two basic title actions - vindication action and negatory action. The action for ownership right determination will be also mentioned. At the beggining of the thesis is negotiated about history of civil law, ownership and title actions. The following part of thesis is dedicated to a ownership right, protection of ownership right and action in general. The last two chapters are concerned with a detailed analysis of vindication action and negatory action.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce788,64 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kubik.pdfPosudek vedoucího práce730,37 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kubik.pdfPosudek oponenta práce777,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kubik.pdfPrůběh obhajoby práce287,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.