Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorBláhová, Martina
dc.contributor.refereeChlopčík Tomáš, Ing.
dc.date.accepted2018-6-1
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:34Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:27:34Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74574
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33407
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na využívání marketingových nástrojů v maloobchodu, konkrétně ve společnosti Penny Market. Práce je rozdělena do dvou základních částí teoretické a praktické. V teoretické části autorka definuje marketing a popisuje marketingový mix maloobchodu. V praktické části je stručně charakterizována vybraná firma. Podstatná část praktické části je zaměřena využívání marketingovým nástrojů ve vybrané společnosti. Efektivita využívání marketingových nástrojů je zhodnocena pomocí dotazníku. V závěrečné části jsou navrhnuty doporučení, které by mohly zlepšit využívání marketingových nástrojů ve společnosti Penny Market.cs
dc.format108 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingové nástrojecs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.titleMarketing vybrané maloobchodní firmycs
dc.title.alternativeMarketing of chosen retail companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Diploma thesis is targeted on use of marketing tools in retail, concretely in retail of the company Penny Market. The thesis is divided into two basic parts theoretical and practical. In the theoretical part the author defines marketing and describes marketing mix of retail. In practical part is briefly described the chosen company. The main part of the thesis is focused on the use of marketing tools in the chosen company. The effectiveness of used marketing tools is evaluated through the questionnaire. In the final part there are proposed recommendations that could improve used marketing tools in the Penny Market company.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedmarketing toolsen
dc.subject.translatedretailen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blahova Martina.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
Blahova_v.pdfPosudek vedoucího práce543,88 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_o.pdfPosudek oponenta práce584,98 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_p.pdfPrůběh obhajoby práce295,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.