Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorDoušová, Eliška
dc.contributor.refereeOvesleová Hana, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:34Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:27:34Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74578
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33410
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na marketingové plánování podniku Greenbistro, který nabízí svým zákazníkům rychlé občerstvení. Hlavním cílem práce je návrh marketingového plánu, který vybranému podniku pomůže dosáhnout stanovených cílů. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první jsou uvedeny základní informace o marketingu, je popsán jeho stručný vývoj a role v podniku. V druhé je zachycen proces tvorby marketingového plánu a popis všech náležitostí, které musí obsahovat. Praktická část je zaměřena na podnik Greenbistro. Je provedena analýza jeho současné situace a okolního prostředí. Na základě získaných informací jsou stanoveny marketingové cíle a strategie vedoucí k jejich dosažení. Nechybí ani rozpočet pro konkrétní marketingový plán a způsob kontroly.cs
dc.format72 s. (112 238 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectsituační analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.titleMarketingový plán vybraného podnikucs
dc.title.alternativeThe marketing plan of selected companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the marketing plan of enterprise Greenbistro, which offers fast food to their customers. The main aim of the thesis is to suggest a marketing plan that will help to selected company to achieve the stated goals. The theoretical part is divided into two main chapters. The first provides basic information about the marketing, describes his brief development and role in the company. In the second one is captured the process of creating a marketing plan and a description of all the features that must be included. The practical part is focused on Greenbistro company. An analysis of the current situation and the environment is carried out. On the basis of the information obtained, marketing objectives and strategies are set to their achievement. There is also a budget for a specific marketing plan and the way of checking.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing planen
dc.subject.translatedsituational analysisen
dc.subject.translatedmarketing mixen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dousova_Eliska.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Dousova_v.pdfPosudek vedoucího práce632,25 kBAdobe PDFView/Open
Dousova_o.pdfPosudek oponenta práce768,61 kBAdobe PDFView/Open
Dousova_p.pdfPrůběh obhajoby práce241,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.