Title: Event marketing ve vybraném podniku
Other Titles: Event marketing in selected company
Authors: Kocová, Kateřina
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33417
Keywords: marketing;marketingová komunikace;event marketing;event;konference
Keywords in different language: marketing;marketing communication;event marketing;event;conference
Abstract: Tématem předložené diplomové práce je Event marketing ve vybraném podniku. Zvoleným podnikem je společnost AIMTEC a.s., která spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu Aimtec. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy marketingu a marketingové komunikace. Ústřední část je věnována event marketingu a veškerým jeho aspektům. V praktické části je charakterizována vybraná společnost a jsou popsány komunikační nástroje, které používá, se zaměřením na event marketingové aktivity. Podrobně je představena konference Trendy automobilové logistiky, kterou společnost pořádá a z analýzy 18. ročníku konference vyplývají návrhy na zlepšení. V projektové části je navržen koncept 20. ročníku konference Trendy automobilové logistiky. Práce je koncipována tak, aby byla přínosem a inspirací pro pořádající společnost.
Abstract in different language: The topic of submitted diploma thesis is Event marketing in the selected company. The selected company is AIMTEC a.s., which forms together with its subsidiaries the Aimtec group. The thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part defines the basic terms of marketing and marketing communication. The main part is dedicated to event marketing and all its aspects. The practical part characterizes the selected company and describes its communication tools with focusing on event marketing. The conference Trends in Automotive Logistics organized by the selected company is presented in detail, and from the analysis of the 18th year of the conference provides suggestions for improvement. In project part is designed the concept of the 20th conference Trends in Automotive Logistics. The work is designed to be a contribution and inspiration to the organizing company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Kocova_ diplomova prace.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Kocova_v.pdfPosudek vedoucího práce694,36 kBAdobe PDFView/Open
Kocova_o.pdfPosudek oponenta práce594,56 kBAdobe PDFView/Open
Kocova_p.pdfPrůběh obhajoby práce196,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.