Title: Vývoj hospodářského prostoru v česko-německém příhraničí z pohledu návštěvního ruchu
Other Titles: Economic development of the Czech-German border area from the point of view of visitors
Authors: Kouba, David
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33418
Keywords: hospodářský prostor;příhraničí;srovnávání výzkumů;predikce;přeshraniční nákupy
Keywords in different language: economic area;border area;comparing research;prediction;cross-border shopping
Abstract: Diplomová práce se v teoretické části zabývá ekonomicko-geografickým vymezením hospodářského prostoru a jeho znaků. Dále identifikuje pojem příhraničí a stručně charakterizuje česko-německý příhraniční prostor. Praktická část začíná představením realizovaných studií ve jmenovaném prostoru. Tyto studie jsou srovnávány, na základě komparace dat je vytvořena statistická predikce. Následně je stav v příhraničí zasazen do ekonomických souvislostí. Závěr shrnuje nejdůležitější poznatky.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the theoretical part of the economic-geographic definition of the economic area and its features. It further identifies the concept of cross-border and briefly characterizes the Czech-German border area. The practical part begins with the presentation of the studies in the given area. These studies are compared, statistic prediction is based on the data comparison. Consequently, the state of the border is set in economic contexts. The conclusion summarizes the most important findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kouba_DP.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Kouba_v.pdfPosudek vedoucího práce620,56 kBAdobe PDFView/Open
Kouba_o.pdfPosudek oponenta práce570,84 kBAdobe PDFView/Open
Kouba_p.pdfPrůběh obhajoby práce179,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.